Blood Lad - Buraddo Raddo Việt Sub (2013)RSS Blood Lad - Buraddo Raddo Việt Sub (2013)
Blood Lad - Buraddo Raddo
Diễn viên: Đang Cập Nhật
Thể loại: Siu Nhin
Thời lượng: (10+ova/10)
Quốc gia: Nh?t Ba?n
Năm phát hành: 2013
Trạng thái: Việt Sub
Thêm phim vào hộp để xem sau
Nội dung: Nhn v?t chnh Staz l m?t vampire trm s ? v??ng qu?c ma qu?, anh c ni?m ?am m v?i v?n ha Nh?t B?n cn l?n h?n c? nhu c?u u?ng mu ng??i. T?i m?t ngy, m?t c gi ng??i Nh?t tn Yanagi Fuyumi v tnh l?c vo th? gi?i qu? v kh?i d?y h?ng th c?a Staz, nh?ng c b?t ng? b? gi?t v tr? thnh h?n ma lang thang. ?? c c? h?i ??n th? gi?i con ng??i, Staz th? s? gip Fuyumi s?ng l?i.
Shaman King (2021) Vua Php Thu?t Remake

Shaman King (2021) Vua Php Thu?t RemakeViệt Sub Năm: 2021 (Tập 22/52)

Shaman l nh?ng c nhn ki?t xu?t v?i n?ng l?c giao ti?p cng h?n ma, tinh linh v th?n, v?n v hnh v?i con ng??i. Shaman Fighttr?n chi?n gi?a nh?ng Shaman trn kh?p th? gi?i???c t? ch?c m?i 500 n?m 1 l?n, n?i ng??i th?ng s? tr? thnh Shaman King. Danh hi?u ny cho php ng??i ? ku g?i ??i Tinh Linh v bi?n th? gi?i thnh n?i mnh mu?n.

Soul Eater ???????

Soul Eater ???????Việt Sub Năm: 2009 (Tập 51/51)

M?t th? gi?i t?n t?i nh?ng Ng??i ?i?u khi?n (Meisters) v nh?ng Ng??i bi?n thnh v? kh (Weapon), cu chuy?n xoay quanh 3 nhm nhn v?t, l h?c vin c?a Shibusen (tr??ng ?o t?o Meisters v Weapon do T? th?n thnh l?p), nhi?m v? c?a h? l thu th?p ?? 99 linh h?n x?u xa v 1 linh h?n ph thu? ?? bi?n v? kh thnh L??i hi T? th?n (Death Scythe)

Mushishi Zoku Shou Mushi-Shi: Next Passage

Mushishi Zoku Shou Mushi-Shi: Next PassageViệt Sub Năm: 2014 (Tập 10+Sp/10)

Mushishi l m?t anime c?a Nh?t k? v? cu?c hnh trnh theo d?u chn Ginko, m?t Mushishi, ?i ngao du t? n?i ny ??n n?i khc ?? tm hi?u, nghin c?u v gip ?? nh?ng ng??i g?p v?n ?? v?i Mushi (hay cn g?i l "trng, m?t d?ng s?ng kh?i nguyn, nh?ng sinh v?t xa l?, khng h? gi?ng v?i b?t k loi ??ng th?c v?t no, c loi c h?i, c loi v h?i v c?ng c loi c?c k nguy hi?m).

Unknown2019-07-11 10:51:06

Blood Lad - Buraddo Raddo Việt Sub (2013)

nhn vt chnh staz l mt vampire trm s vng quc ma qu anh c nim am m vi vn ha nht bn cn ln hn c nhu cu ung mu ngi ti mt ngy mt c gi ngi nht tn yanagi fuyumi v tnh lc vo th gii qu v khi dy hng th ca staz nhng c bt ng b git v tr thnh hn ma lang thang c c hi n th gii con ngi staz th s gip fuyumi sng liblood lad,xem phim blood lad,download blood lad,xem online blood lad hd,xem blood lad nhanh,tai phim blood lad,buraddo raddo,xem phim buraddo raddo,download buraddo raddo,xem online buraddo raddo hd,xem buraddo raddo nhanh,tai phim buraddo raddo