Date A Live ? - Date A Live 3, Date A Live 3Rd Season Việt Sub (2019)RSS Date A Live ? - Date A Live 3, Date A Live 3Rd Season Việt Sub (2019)
Date A Live ? - Date A Live 3, Date A Live 3Rd Season
Diễn viên: Đang Cập Nhật
Thể loại: Ti?nh Ca?m
Thời lượng: (12/12)
Quốc gia: Nh?t Ba?n
Năm phát hành: 2019
Trạng thái: Việt Sub
Thêm phim vào hộp để xem sau
Nội dung: Xoay quanh h?c sinh nam tn Itsuka Shidou, ng??i ? g?p m?t c gi tinh linh ??n t? m?t th? gi?i ? b? ph h?y, ng??i ? gy nn nhi?u c?n ch?n ??ng th?i khng.V chng trai ph?i ng?n ch?n c gi b?ng cch h?n h v?i c ta.
Omamori Himari Himaris First Kiss

Omamori Himari Himaris First KissViệt Sub Năm: 2010 (Tập 12/12)

B?y n?m tr??c, b? m? Amakawa Yuuto qua ??i ?? l?i c?u m?t mnh khng ai n??ng t?a. T? ?, c?u ???c ng??i b?n thu? nh?, Kuzaki Rinko, ch?m sc. K? v?t duy nh?t cn st l?i l l ba may m?n do ng b c?u t?ng. Nh?ng l ba b?o v? c?u l?i m?t tc d?ng khi c?u trn 16, v th? Himari (m?t c mo xinh ??p) m?i ??n b?o v? c?u.

Vng Tay Ng??i ?y Karneval.Diễn Viên: Nai,Gareki

Vng Tay Ng??i ?y KarnevalViệt Sub Năm: 2013 (Tập 13/13)

Nai ?ang trn ???ng tm ki?m ng??i quan tr?ng c?a mnh ch? v?i m?t manh m?i duy nh?t l chi?c vng tay. Cn Gareki l k? chuyn trm c?p v mc ti ki?m s?ng qua ngy.Vo m?t ngy n?, c? hai b? dn x?p g?p nhau trong m?t dinh th? k? l? v nhanh chng tr? thnh t?i ph?m truy n b? truy ?u?i b?i l?c l??ng an ninh qun s?. Trn ???ng ch?y tr?n v nh?n ra mnh ? l?c nhau, Nai v Gareki ? g?p t? ch?c b?o v? hng m?nh c?a ??t n??c "Circus".

Ch? ??i Tnh Yu Sukitte Ii Na Yo.Diễn Viên: Tachibana Mei

Ch? ??i Tnh Yu Sukitte Ii Na YoViệt Sub Năm: 2013 (Tập 13/13)

Tachibana Mei ? 16 n?m c khng tm ???c m?t ng??i b?n trai no. M?t ngy kia, c b lm b? th??ng chng trai n?i ti?ng nh?t tr??ng v m?t s? hi?u l?m. Sau ? chng trai c?m th?y thch c b, nh?ng c b khng ch?p nh?n. R?i m?t ngy ??nh m?nh ? ??n, chng trai ra tay b?o v? c b tr??c m?t tn qu?y r?i b?ng m?t n? hn...!!?

Unknown2019-03-30 10:11:59

Date A Live ? - Date A Live 3, Date A Live 3Rd Season Việt Sub (2019)

xoay quanh hc sinh nam tn itsuka shidou ngi gp mt c gi tinh linh n t mt th gii b ph hy ngi gy nn nhiu cn chn ng thi khngv chng trai phi ngn chn c gi bng cch hn h vi c tadate a live ?,xem phim date a live ?,download date a live ?,xem online date a live ? hd,xem date a live ? nhanh,tai phim date a live ?,date a live 3,date a live 3rd season,xem phim date a live 3,date a live 3rd season,download date a live 3,date a live 3rd season,xem online date a live 3,date a live 3rd season hd,xem date a live 3,date a live 3rd season nhanh,tai phim date a live 3,date a live 3rd season