M?t Tr?ng m M?t Tr?i - The Moon Embracing The Sun Việt Sub (2012)RSS M?t Tr?ng m M?t Tr?i - The Moon Embracing The Sun Việt Sub (2012)
M?t Tr?ng m M?t Tr?i - The Moon Embracing The Sun
Diễn viên: Kim Soo Hyun, Han Ga In, Jung Il Woo
Thể loại: Ti?nh Ca?m
Thời lượng: (20/20)
Quốc gia: Ha?n Qu?c
Năm phát hành: 2012
Trạng thái: Việt Sub
Thêm phim vào hộp để xem sau
Nội dung: The Moon Embracing The Sun (2012) l b? phim c? trang lng m?n ni v? chuy?n tnh c?m ??ng gi?a v? qu?c v??ng h? c?u Lee Hwon v n? php s? Wol. Phim M?t Tr?ng m M?t Tr?i - The Moon Embracing The Sun (2012) do Kim Do Hoon c?a Royal Family ??o di?n v k?ch b?n do Jin Soo Wan c?a Capital Scandal ch?p bt. Chuy?n phim ???c d?a trn nguyn tc c?a Jeong Eun Gwol. C?ng c nh?ng nh?n ??nh cho r?ng ?y s? l cu chuy?n ti?p theo c?a Sungkyungkwan Scandal c?a KBS, d?a trn ti?u thuy?t The Life of the
C?m ?n Th?i ??i Age Of Feeling.Diễn Viên: Kim Hyun Joong,Im Soo Hyang,Jin Se Yun,Choi Jae Sung

C?m ?n Th?i ??i Age Of FeelingViệt Sub Năm: 2014 (Tập 24/24)

Phim Age of Feeling v?i quy m l?n v nhi?u pha hnh ??ng gay c?n, l m?t b? phim v? tnh yu, lng trung thnh v tnh b?n gi?a nh?ng tay ??m lng m?n ? Hn Qu?c, Trung Qu?c v Nh?t B?n vo nh?ng n?m th?p nin 1930s. T?p ??u tin s? ln sng vo ngy 15 thng 1, sau khi Beautiful man k?t thc.

Unknown2014-11-04 13:43:55

M?t Tr?ng m M?t Tr?i - The Moon Embracing The Sun Việt Sub (2012)

the moon embracing the sun 2012 l b phim c trang lng mn ni v chuyn tnh cm ng gia v quc vng h cu lee hwon v n php s wol phim mt trng m mt tri the moon embracing the sun 2012 do kim do hoon ca royal family o din v kch bn do jin soo wan ca capital scandal chp bt chuyn phim c da trn nguyn tc ca jeong eun gwol cng c nhng nhn nh cho rng y s l cu chuyn tip theo ca sungkyungkwan scandal ca kbs da trn tiu thuyt the life of them?t tr?ng m m?t tr?i,xem phim m?t tr?ng m m?t tr?i,download m?t tr?ng m m?t tr?i,xem online m?t tr?ng m m?t tr?i hd,xem m?t tr?ng m m?t tr?i nhanh,tai phim m?t tr?ng m m?t tr?i,the moon embracing the sun,xem phim the moon embracing the sun,download the moon embracing the sun,xem online the moon embracing the sun hd,xem the moon embracing the sun nhanh,tai phim the moon embracing the sun,kim soo hyun,han ga in,jung il woo